Przetwarzanie danych osobowych:

Dane osobowe, wprowadzone dobrowolnie przez naszych klientów podczas rejestracji na stronie, komentarze, wraz z loginem, adresem e-mail i adresem IP, są zapisywane w bazie danych WordPress na którym zbudowana jest witryna.

Rejestracja może zostać dokonana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Adres e-mail wraz z imieniem i nazwiskiem klienta zgłaszane są również w systemie Mailchimp.

Tryb przetwarzania systemu Mailchimp w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie RODO można znaleźć pod następującym linkiem:

https://mailchimp.com/legal/privacy/?_ga=2.208345106.1295367210.1522964257-1681145198.1488350657

Możliwe jest wypisanie się z bazy danych Mailchimp, a zatem nie otrzymywać żadnej innej wiadomości e-mail z naszych systemów sprzedaży, klikając w opcję anulowania subskrypcji w jakimkolwiek e-mailu otrzymanym z Mailchimp.

W danych osobowych podanych przez klienta w fazie zakupu, a także numer telefonu, adres rozliczeniowy i adres wysyłki, zapamiętywane są w bazie danych i przechowywane przez 5 lat.

W przypadku płatności z Paypal żadne dane bankowe nie są śledzone, cała transakcja płatnicza odbywa się na platformie Paypal. Strona zwraca status płatności, który może być „nieudana” lub „sukces”, w przypadku „sukcesu” adres IP, z którego została dokonana płatność, kod autoryzacji Paypal, kod transakcji (opcjonalny, data wygaśnięcia subskrypcji) są przechowywane ze względów bezpieczeństwa w naszej bazie danych.

Dane przetwarzane w fazie płatności za pośrednictwem Paypal są zgodne z regulacjami podanymi poniżej:

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

Ze względów prawnych dane dotyczące transakcji ekonomicznych przechowywane są przez 5 lat.

Transmisja wszystkich modułów witryny odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS.

Przetwarzanie danych odbywa się automatycznie. Podczas logowania do serwisu system sprawdza, czy klient jest subskrybentem, czy prostym klientem, ponieważ strona zawiera sekcje z prywatnym dostępem, podczas sesji zapamiętywany jest adres IP używany przez klienta podczas nawigacji.

Tylko w przypadku naruszenia zasad dostępu na stronach, za które dostęp jest płatny, informacje dotyczące adresu e-mail klienta, daty i adresu IP klienta przechowywane są w naszej bazie danych.

Baza danych zawierająca informacje o klientach jest szyfrowana.

Bezpieczeństwo witryny jest powierzone wtyczce Wordfence, dla której obowiązkowe jest akceptowanie wygenerowanych przez nią plików cookie.

 

wypełnij poniższy formularz:

-Jeśli uważasz, że w fazie rejestracji podałeś nam nieprawidłowe dane i chcesz je poprawić

-Aby przesłać nam skargę dotyczącą przetwarzania danych

-Jeśli chcesz otrzymać kopię twoich danych, wypełnij poniższy formularz

-Jeśli chcesz się wypisać z naszej bazy danych, naciśnij przycisk

UWAGA: Rezygnacja z naszej bazy danych oznacza jednostronne anulowanie subskrypcji przez subskrybenta.

 

 

 

W przypadku problemów lub usterek napisz do:

 

Gut feeling di Lucja Kaczara

Via E. Fermi, 35

29010 Sarmato (PC)

Italy

P.IVA: 01741030330

email: Info@wirtualniasystencikurs.eu

 

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych: Lucja Kaczara