DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA DLA WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW

Poszukujesz pomysłu na pracę, w której wykorzystasz Twoje umiejętności nie rezygnując jednocześnie z nauki, hobby lub spędzania cennych momentów z rodziną…Czy można wykonywać pracę, którą lubimy, z dowolnego miejsca, pozostawiając czas dla naszych najbliższych, studia i zainteresowania?
Wydaje się, że nie ma rzeczy niemożliwych, kiedy decydujesz się na pracę wirtualnej/go asystentki/a.
Nowy zawód? I tak i nie. Wirtualna asystentka nie dojeżdża codziennie do biura i nie jest etatowym pracownikiem, ale wykona wszystkie czynności niezbędne we współczesnym i tradycyjnym modelu prowadzenia biznesu i nie tylko. Coraz częściej osoby z ogromem obowiązków lub firmy nie mogące pozwolić sobie na zatrudnienie stałych pracowników, korzystają z usług wirtualnych asystentów.
Wirtualna asystentka obsłuży firmowy sekretariat, zadba o wizerunek firmy w mediach społecznościowych, stworzy i zadba o aktualizację twojej strony internetowej, zajmie się zakupami online, planowaniem firmowych podróży oraz nieskończoną listą rzeczy, na które zlaceniodawca nie ma czasu.

Czy muszę założyć firmę aby pracować jako wirtualna asystentka?

Skoro wirtualna asystentka nie jest pracownikiem, to czy musi “być firmą”?
Początki tej pracy to także wiele pytań o formę działalności. Jak mogę wykonywać legalnie pracę wirtualnej asystentki, czy muszę od razu założyć działalność gospodarczą?
Na początek Twojej przygody z tym zawodem, możesz skorzystać w Polsce z nowych przepisów, które weszły w życie w 2018 r.

Działalność nierejestrowana – czyli kiedy możemy nie zakładać firmy

Rozpoczynając nowe zajęcie, nie wiesz na jakie przychody będziesz mogła (mógł/ła) liczyć. Pierwsza obawa z jaką się musimy zmierzyć, to czy starczy nam środków na koszty prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a zwłaszcza składek ZUS. Aktualne przepisy dla przedsiębiorców w Polsce pozwalają legalnie zarabiać prowadząc tzw. działalność nierejestrową, czyli nie zakładając firmy i nie rejestrując działalności w CEIDG.

Dla kogo działalność nierejestrowa

Oto warunki, jakie należy spełniać:
1. Jeżeli jesteś osobą fizyczną a Twoje miesięczne przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tzn. nie 1050zł.
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku to 2010zł.

  1. Nie prowadziłeś/aś dotychczas działalności gospodarczej, lub prowadziłeś/aś ją, ale Twoja firma została wykreślona z Ewidencji Przedsiębiorców przed 30 kwietnia 2017r i do tego czasu nie rejestrowałeś/aś żadnej innej działalności gospodarczej.

Zalety działalności nierejestrowej

Dzięki wprowadzonym zmianom w przepisach, możesz prowadzić działalność zarobkową, która nie jest już automatycznie uznawana za działalność gospodarczą (tak stanowiły dotychczasowe przepisy).

Prowadząc działalność nierejestrową:

  1. Nie musisz rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG, nie będziesz więc potrzebować numerów NIP ani REGON.
  2. Nie masz obowiązku opłacania składek ZUS ani składania deklaracji ubezpieczeniowych
  3. Nie musisz opłacać zaliczek na podatek dochodowy

Nie musisz prowadzić księgowości a jedynie uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Obowiązki przy działalności nierejestrowej

Kiedy rozpoczynasz działalność nierejestrową, masz obowiązek:

  1. Przestrzegać przepisów o prawie konsumenckim. Nawet jeżeli nie rejestrujesz działalności gospodarczej a prowadzisz działalność nierejestrowaną, w świetle kodeksu cywilnego jesteś przedsiębiorcą i musisz respektować prawa konsumenta tak samo jak robią to zarejestrowane firmy.
  2. Prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży
  3. Wystawiać faktury lub rachunki kiedy zażąda tego kupujący.

 

Kiedy i jakie rachunki muszę wystawiać

Osoba prowadząca działalność nierejstrową z zasady nie ma obowiązku wystawiania faktury. Musi ją jednak wystawić na żądanie klienta, kiedy zgłosi on taką prośbę w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, lub w którym otrzymano częściową lub całą zapłatę.

Faktura wystawiona przez osobę prowadzącą działalność nierejestrową powinna zawierać:

-datę wystawienia,
-numer faktury
-dane nabywcy, tzn.imię i nazwisko lub jego nazwę, gdy naszym klientem jest np.firma a nie osoba fizyczna.
-nazwę towaru lub usługi
-ilość oraz miarę dostarczonego towaru lub usługi
-cenę jednostkową
-kwotę należną ogółem

Wystarczy, że podasz na fakturze sprzedaży nierejetsrowej jedynie Twoje imię i nazwisko.

Jak liczyć przychody?

Aby móc prowadzić działalność nierejestrową, nie możesz przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Twoim przychodem z działalności będą kwoty jakie otrzymasz za sprzedaż towarów lub świadczenie usług. Ważną informacją jest to, że zaliczysz do sprzedaży także transakcje, za które Ci jeszcze fizycznie nie zapłacono, choć sprzedałeś już towar i wystawiłeś rachunek.
Do przychodu nie zaliczysz obniżek jakich udzielisz za przedterminowe uregulowanie należności. Nie wliczysz do przychodu także wartości towaru, który został Ci zwrócony.
Abu ustalić wartość Twoich przychodów, będziesz potrzebować rejestru sprzedaży.

Jak prowadzić rejestr sprzedaży?

Zgodnie z art.109 ust.1. Ustawy o VAT, prowadząc działalność nierejetsrową, masz obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Musisz zapisywać w nim sprzedaż z danego dnia.
W rejestrze sprzedaży zamieszczasz następujące informacje: liczba porządkowa, data sprzedaży, wartość sprzedaży z danego dnia oraz wartość sprzedaży narastająco. Możesz, ale nie masz obowiązku wpisywać do rejestru informacje uzupełniające takie jak opis operacji lub numer faktury.
Rejestr może mieć formę papierową a jego przykładowa forma może wyglądać tak:

Lp. Data sprzedaży Kwota sprzedaży Kwota narastająco Inne informacje
1. 10.05.2018 400 400 ….
2. 12.05.2018 120 520 ….

 

Kiedy nie można skorzystać z działalności nierejestrowej?

Nie można zastosować działałności nierejestrowej w przypadku wspólników spółki cywilnej, mimo, że są oni współpracującymi ze sobą osobami fizycznymi. Nie będziesz mógł też prowadzić działalności nierejestrowej, jeżeli Twoja działalność będzie wymagała specjalnych zezwoleń czy koncesji, w takim wypadku twoja działalność będzie należała do tzw. regulowanej i będzie wymagała zarejestrowania.
Są także rodzaje działalności, które podlegają bezwarunkowo obowiązkowi czynnej rejestracji VAT. Jeżeli zamierzasz wykonwać jedną z nich, musisz obowiązkowo zarejestrować się jako podatnik VAT czynny. Mówimy tu między innymi o usługach prawniczych, jubilerskich lub w przypadku doradztwa, więcej na ten temat dowiesz się na serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy.

Jak mam rozliczyć przychody z działalności nierejestrowej w zeznaniu rocznym?

Uzyskane z działalności nierejestrowej przychody to tzw. przychody z innych źródeł. Nie musisz więc opłacać od nich zaliczki na podatek dochodowy. Twoim obowiązkiem jest natomiast rozliczenie tego przychodu w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36.
W rocznej deklaracji podatkowej masz też prawo odliczyć koszty związane z działalnością nierejestrową, np. za zakup materiałów. Wydatki te muszą być zawsze udokumentowane, przechowuj zatem rachunki zakupu.

Z życzeniami wszelkich sukcesów dla Wirtualnych Asystentek i Asystentów

Anna Czerwińska
Ekonomista i ekspert od internacjonalizacji przedsiębiorstw
www.italiapoloniawbiznesie.it

 

 

Podstawa prawna, ustawodastwo RP

Ustawa z dnia  6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców

 

Autorka dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *